10 اسفند 1390

انتخابات مجلس در اندیشه امام خمینی (ره) -چگونه رای بدهیم؟

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3

وكلاشان خواستند برخلاف اسلام عمل بكنند، مردم مختارند كه وكلارا عزلشان كنند بریزند دور/ اگر در انتخابات مسامحه كنیم، مطمئن باشید كه از راه مجلس به ما لطمه می زنند.
 

انتخابات مجلس در اندیشه امام خمینی (ره) -چگونه رای بدهیم؟

 
ملت اگر وكلاشان خواستند برخلاف اسلام عمل بكنند، مردم مختارند كه وكلارا عزلشان كنند بریزند دور/ اگر در انتخابات مسامحه كنیم، مطمئن باشید كه از راه مجلس به ما لطمه می زنند.
قسمت اول

"صراط" - در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم به سبب اهمیت این نهاد در نظام جمهوری اسلامی و همچنین شرایط و نیازهای جامعه و مطالبات به حق مردم در سال جهاد اقتصادی شایسته است كه با رجوع به اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) اهمیت انتخابات، ضرورت شركت در انتخابات،همچنین ضرورت دقت نظر وتشخیص كاندیدای اصلح، ویژگی های یك نماینده مجلس را تبیین نمود.
به گزارش سرویس سیاسی صراط حضرت امام (ره) در وصیت نامه سیاسی - الهی خویش ، در موضوع انتخابات ومجلس شورای اسلامی ابتدا به انحرافات وكلای مجلس شورای ملی در عصر مشروطه پرداخته، به ویژه آنكه مجلس شورای ملی عصر منحط پهلوی، تنها ابزاری بود كه نمایندگان غیرمردمی و دربار با اشاره استكبار جهانی، كشور را به تباهی و فسادكشاندند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از یادآوری این قطعه از تاریخ معاصر ایران، پیامبرگونه، امت اسلامی را در امر ضرورت و اهمیت انتخابات و نحوه گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نكاتی اساسی و سرنوشت ساز سفارش می نمایند. زیرا كه آن پیرفرزانه و روشن ضمیر، «مجلس شورای اسلامی را حاصل خون جمعیتی می داند كه وفادار به اسلام بودند مجلسی كه «فراهم آمده از
الله اكبرهای مردم» بود و بر همین اساس ازآن به »عصاره زحمت های طاقت فرسای ملت مسلمان« یاد كرده و آن را در بالاترین مقام كشوری دانسته اند، چرا كه «اكثریت قاطع مسائل كشور، بی واسطه یا با واسطه به آن وابسته است» این رویكرد ، جایگاه مجلس شورای اسلامی در اندیشه حضرت امام(ره) را بس رفیع كرده، به طوری كه ایشان مجلس را در رأس تمام امور دانسته است وخطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی می فرمایند: «شما نمایندگان محترم می توانید بایك رأی خود خدمت ارزشمندی به خلق خدا نمایید و بالعكس، و می توانید یك خطربزرگ را از كشور و اسلام رفع كنید و بالعكس»

ضرورت شركت در انتخابات

1 - وظایف و كاركرد مجلس در نظام اسلامی :

با توجه به جایگاه رفیع مجلس در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) مجلس شورای اسلامی وظایف مهمی را بر عهده دارد كه مهمترین آن موضوع قانونگذاری است. در این راستا مجلس باید با نگرشی جامع و كارشناسی ای دقیق، خلأهای موجود را از زوایای گوناگون بررسی كرده از طریق كمیسیونهای تخصصی به تهیه و تدوین قوانین برای اداره مملكت بپردازد. همچنین با توجه به لوایح پیشنهادی قوه مجریه و قوه قضائیه، اقدام به تهیه و تصویب قانون نماید. در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) «مجلس خوب همه چیز را خوب و مجلس بد همه چیز را بد می كند» پس به طور كلی نتیجه كار و عملكرد مجلس به آینده نظام و مردم مرتبط است.
با توجه به حیطه وسیع اختیارات نمایندگان مجلس كه از قانونگذاری شروع و تامرحله نظارت بر حسن اجرای قانون ادامه می یابد، به راحتی جایگاه رفیع مجلس مشخص می گردد و با عنایت به فرمایش حضرت امام (ره) كه «مركز همه قانونها وقدرت ها مجلس است»، پس به لحاظ شرعی و عقلی نمی توان نسبت به این امر مهم وحیاتی بی تفاوت بود، لذا ضرورت شركت در انتخابات مجلس شورای اسلامی امری اجتناب ناپذیر گردد.

از دیدگاه امام (ره)، ماهیّت «رأی»و شركت در انتخابات از دو زاویه قابل تبیین است.
1 - حق مردم در تعیین سرنوشت خویش در حاكمیت مردم سالاری دینی
2 - تكلیف گرایی مردم نسبت به حفظ نظام و دستاوردها و آرمانهای آن

1 - حق مردم در تعیین سرنوشت:

در نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه امام، مردم بر اساس آموزه های دینی حق تعیین سرنوشت دارند و در پیدایش نهادهای مدنی و قانونی دخالت می كنند.
قبل از پیروزی انقلاب مردم به صورت راهپیمایی میلیونی سرنوشت خود را مشخص می كردند و پس از انقلاب با حضور در رفراندم در تعیین نوع نظام و سایر انتخابات سرنوشت خود را در تثبیت نظام و انتخاب كارگزاران مشخص می كردند. و این یك حق اساسی، قانونی ملی و اسلامی مردم در حاكمیت نظام است.
امام خمینی درباره حق ملت ایران در تعیین كارگزاران می فرماید:
«این مردم هستند كه باید افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند ومسئولیت امور را به دست آنان بسپارند»
امام درباره حق مردم در تعیین نماینده مجلس شورای اسلامی می فرماید:
«مجلس شورا]ی اسلامی[ را باید ملت خودش وكلا ]را[ تعیین كنند»
و درباره حق عزل نمایندگان مخالف نظام اسلامی می فرماید:
«ملت اگر وكلاشان خواستند برخلاف اسلام عمل بكنند، مردم مختارند كه وكلارا عزلشان كنند بریزند دور»
اثرات مثبت نقش و حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی عبارتند از:
1 - احساس مسئولیت در قبال سرنوشت كشور توسط تك تك آحاد مردم.
2 - نمایش جلوه ای از مشاركت سیاسی مثبت.
3 - رشد و تقویت و انسجام اجتماعی.
4 - مشروعیت بخشی به نظام سیاسی در عرصه های بین المللی و جهانی.
5 - نمایش مردمی بودن نظام.
6 - نشان دادن شعور، رشد و آگاهی سیاسی مردم.
7 - نمایش قدرت و حمایت مجدد از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه.
8 - انتخاب نمایندگان شایسته و صالح.
چشم اندازی بر انتخابات مجلس

2 - تكلیف شرعی مردم نسبت به حفظ نظام اسلامی

حفظ نظام اسلامی بر پایه اركان و نهادهای مدنی و حكومتی بنیان شده و قوام یافته است بر مردم ایران یك تكلیف شرعی است.
حضور در صحنه های سیاسی، اجتماعی دفاع از نظام و حضور در پای صندوق های رأی در تمام انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی یكی دیگر از مصادیق تكلیف شرعی مردم برای حفظ نظام اسلامی است.
امام می فرماید: «مردم هم خودشان مكلفند به این كه شركت كنند در انتخابات، نروند كنار، تكلیف است، حفظ اسلام است، رفتن كنار خلاف تكلیف است. خلاف مصالح اسلام است، مردم اگر حضور نداشته باشند و خدای نخواسته لطمه ای به اسلام وارد بشود، مسئول هستند.»
از این رو امام همواره روحانیت، مبلغان و نخبگان را به ترویج فرهنگ تكلیف گرایی در میان مردم دعوت می كردند تا این تكلیف شرعی را برای مردم تبیین نمایند.
مسئولیت خطیر مشاركت سیاسی مردم در انتخابات از دیدگاه حضرت امام(ره) به حدی است كه آن حضرت مقوله انتخابات را در كنار نماز قرار داده و می فرماید: «باید همه شما، همه ما از زن و مرد، هر مكلف، همانطور كه باید نماز بخواندهمانطور باید سرنوشت خودش را تعیین كند»
بهتر است كه در مضامین این عبارت بیشتر دقت كرد، و این گونه مقایسه كرد كه آیافرد مسلمانی كه به سن تكلیف رسیده می تواند نماز را ترك كند؟ و امّا چرا همسنگ با نمازقرار دادند؟ و یا اینكه چرا با سایر اعمال عبادی دیگر سنجیده نشده است؟ آیا جز این است كه نماز ستون دین است و تمام اعمال دیگر در سایه آن به پا می شود؟
زیرا شركت در فرائض و واجبات سیاسی نظام همانند واجبات دینی است همانگونه كه نماز باعث قوام دین است حضور مردم در انتخابات هم عامل مؤثر در قوام و دوام نظام سیاسی اسلام است.
آسیب های عدم حضور در انتخابات

 


یكی از آسیب هایی كه نظام اسلامی را تهدید می كند بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت و یا عدم حضور در برنامه های انجام تكالیف شرعی و سیاسی از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
امام می فرماید:  «اگر در مجلس آینده یك دوم عقب نشینی كنیم، در آینده نزدیك ما را كنارخواهند گذاشت باید قهر نكنیم و كوشش كنیم»
«اگر مسامحه كنید مسئول هستید پیش خدای تبارك و تعالی. اگر نروید و رأی ندهید و آن ها كه جدیت دارند به این كه وارد بشوند در مجلس و به هم بزننداوضاع ایران را، خدای نخواسته آنها بردند، مسئولیتش به عهده شماست»

ضرورت تحقیق جهت تشخیص نامزدهای اصلح

مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه و قدرت بسیار بالایی بهره مند است، به گونه ای كه هیچ كس نمی تواند آن را منحل كند همچنین:
1 - مجلس می تواند تأثیرات اساسی بر قوه مجریه بر جای گذارد بدین صورت كه می تواندبالاترین شخص قوه مجریه یعنی رئیس جمهور و وزرا را استیضاح نموده و بر عملكرددولت و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی نظارت كامل داشته باشد.
2 - مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بر روند عملكرد دولت است یعنی با تصویب قوانین خاص، اعلام نظر در مورد لوایح دولت، تنظیم بودجه سالانه و حق تحقیق و تفحص ازدولت و همچنین اختیار داشتن حق اعلام اعتماد یا عدم اعتماد به وزراء دارای نقش كلیدی در شكل گیری تركیب هیأت دولت نیز می باشد.
3 - همچنین قوه مقننه با تصویب قوانین خاص قضایی، دخالت در میزان و تنظیم بودجه قوه قضائیه، حق اعلام اعتماد یا عدم اعتماد به وزیر دادگستری می تواند تأثیر محسوسی برعملكرد قوه قضائیه داشته باشد.

در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) مجلس شورای اسلامی دارای جایگاهی مهم می باشد چنانكه آن حضرت، مجلس شورای اسلامی را از همه قوا بالاتر دانسته،می فرماید:

«باید عرض كنم یكی از اموری كه مطمح نظر آنهایی است كه می خواهند این انقلاب را به شكست برسانند قضیه مجلس است. مجلس یك چیزی است كه د ررأس همه اموری كه در كشور است واقع است؛ یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می كند و مجلس بد همه چیز را بد می كند»
حضرت امام (ره) در قسمت دیگری از سخنان خود لطمه به مجلس را لطمه به جمهوری اسلامی و اصلاح امور را در گروه اصلاح مجلس دانسته و می فرماید:«مجلس محلی است كه اكثریت قاطع مسائل مهم كشور بی واسطه یا باواسطه به آن وابسته است« و تمام كارهای كشور با دست مجلس ها اصلاح می شود و همچنین تمام«بدبختی ها در حكومت از مجلس سرچشمه گرفت. مجلس است كه اساس یك كشور رابه صلاح می كشد یا اساس یك مجلس را رو به فساد می برد.
بدیهی است كه فرایند مشاركت و رأی دادن مردم متأثر از عواملی است كه نقش اصلی را در شكل دهی و جهت بخشی آن ایفا می كند در این راستا عامل تحقیق و شناخت از نامزدها موجب افزایش ضریب درصد حضور نمایندگان شایسته و اصلح را فراهم ساخته و تشكیل مجلسی با جایگاه و نقش ویژه را رقم خواهد زد. این مهم به وسیله شناخت و آشنایی با افكار، برنامه ها و توانایی های نامزدها و تطبیق آن با عملكرد والگوهای ارائه شده مكتبی است.
حضرت امام (ره) در این راستا تمام اقشار جامعه را متوجه این نكته می سازد كه بابصیرت كامل به صحنه انتخابات وارد نشوند و از هر گونه مسامحه در هر مرحله ای ازاین فرایند پرهیز نمایند. چنانكه فرموده است:  «اگر در انتخابات مسامحه كنیم، مطمئن باشید كه از راه مجلس به ما لطمه می زنند»
تأكید حضرت امام (ره) بر مشاركت آگاهانه به حدی است كه حكم شرعی خود راچنین بیان می كند:
«احدی شرعاً نمی تواند به كسی كوركورانه و بدون تحقیق رأی بدهد و اگر درصلاحیت شخصی یا اشخاص تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند، ولی رأی دهنده تشخیص اش برخلاف همه آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزدخداوند مسئولیت دارد و اگر گروه یا اشخاص، صلاحیت فرد یا افرادی راتشخیص دادند و از این تأئید برای رأی دهنده اطمینان حاصل شد، می تواند به آنها رأی دهد»

فرایند تحقیق

از آن جا كه اولین گام در فرایند رأی دهی، تحقیق و شناخت نامزدها می باشد به راههایی كه به شكل گیری و جهت بخشی این فرایند كمك خواهد كرد می توان شرح ذیل اشاره داشت:

1 - شناخت كامل:

بدین معنا كه یك نامزد نمایندگی چگونه فكر می كند؛ و چه تفكری بر سیستم رفتاری او حاكم است؟ در رابطه با حاكمیت اسلامی، اركان حكومت اسلامی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، مسائل سیاست خارجی، مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مطالبات مردمی، نیازهای اجتماعی... چگونه می اندیشد؟ و چه برنامه و راهكارهایی برای آینده اندیشیده است؟ یا به مقوله قدرت و خدمت چه رویكردی دارد؟
انتخاب كنندگان ضمن تحقیق و مطالعه و شناخت از رفتار نامزدها می توانند به مقایسه و تطبیق عملكردها روی آورده و حوزه عملكرد و رفتار سابق آنان را بررسی نمایند كه چه كارنامه ای از خود به جای گذارده اند یعنی یك نامزد در حوزه عملكردسابق خود چگونه كار كرده است؟ سپس نتیجه این بررسی یعنی سنجش رفتار وعملكرد سابق با ویژگیها و وظایف خطیر فعلی را با هم تطبیق داده و به این سؤال پاسخ دهد كه آیا چنین جایگاهی را می تواند احراز نماید؟
حضرت امام (ره) در زمینه انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی همواره دغدغه ونگرانی خاصی را ابراز نموده اند كه مبادا اشخاص فرصت طلب و اهل تزویر با بهره گیری از شعارهای عوام فریب و به ظاهر خوش خط و خال، افكار عمومی را منحرف ساخته و با خود همراه سازند از این رو برای جلوگیری از این خطا همواره مردم را به هوشیاری و مطالعه سوابق اشخاص و گروهها توصیه می نمودند تا بدین طریق انقلاب اسلامی را ازخطر نفوذ عوامل و عناصر نفوذی و فرصت طلب برهانند چنانكه آن حضرت فرموده اند:
«خوف آن دارم كه تبلیغات برای اشخاص كه به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقادندارند و اعمال و گفتار آنان در این یك سال شاهد آن است و اكنون برای راه پیدا كردن به مجلس و برای كارشكنی و جنجال در محیط مقدس مجلس شورای اسلامی، خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا می زنند، در قشری از ملت و جوانان پاك دل تأثیر كند و آرای مقدس خود را به كسانی دهند كه به نفع اجانب، با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند. امید است ملت مبارزو متعهد با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها آرای خود را به اشخاص دهند كه به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست،مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانین اسلامی و خیر خواهی امت معروف و موصوف باشند. باید ملت شریف بدانند كه انحراف از این امر مهم اسلامی،خیانت به اسلام و كشور است.

2 - مشورت كردن:

مقوله مشورت، در وصیت نامه سیاسی - الهی و دیگر سخنرانی های حضرت امام مورد توجه و تأكید قرار گرفته است. زیرا كه سلامت عمل و رفتار انسانی در هرحوزه ای، مرهون مشورت است كه در حقیقت از بركات عقل جمعی بهره مند می شود.همانگونه كه پیامبر اكرم(ص) نیز فرموده اند: »هیچ قومی مشورت نكردند جز آنكه به بهترین امور، راهنمایی شدند.»
حضرت امام (ره) با اعتقاد به اصل شورا آحاد مردم را در امر انتخاب نمایندگان صالح به دو قشر مذكور، برمی شمردند. از نگاه حضرت امام (ره) كسانی از این دو قشر روحانی و تحصیل كرده می توانند مورد مشورت قرار گیرند كه در كنار تعهد، تقوا و اطلاع ازمجاری امور، نسبت به جمهوری اسلامی متعهد بوده و به قدرتهای استثمارگر وابسته نباشندلذا با عنایت به این موضوع كه اگر آحاد مردم بدون شناخت و تحقیق و مشورت و به سادگی به امر مهم و سرنوشت ساز انتخابات برخورد نمایند و یا اینكه حب و بغض های سیاسی و باندی را بر مصالح عالی كشور و رضای خداوند تبارك و تعالی مقدم دارندمشكلات و آفاتی پدید می آید و سنگر قانونگذاری كشور، اسیر چنگال ذلت پرستان شیفته وابستگی خواهد گشت. امام راحل به منظور جلوگیری از تكرار ایام تلخ مجلس درعصر طاغوت و مشروطه و به منظور افزایش ضریب شناخت مردم در مورد سوابق اشخاص و نامزدها، مشورت میان نیروهای متعهد را سفارش نموده اند و به مناسبت سومین دوره انتخابات مجلس می فرماید:
«جامعه اسلامی ایران كه به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلّم قدرت انتخاب اصلح را دارند، البته مشورت در كارها از دستورات اسلامی است و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می نمایند.»
با بررسی زندگی سیاسی حضرت امام (ره) شاهد خواهیم بود كه، همواره گروه ها وتشكل های سیاسی را تشویق و ترغیب به حضور در صحنه های انتخابات و ارائه نامزدهای مورد نظر می نمودند ولی مردم را تنها به سمت افراد معتمد و متدین به ویژه قشرروحانیون و دانشجویان وفادار به اسلام و آرمان های انقلاب سفارش می نمودند این دوقشر در دیدگاه حضرت امام (ره) از جایگاه ویژه ای برخوردارند تا آنجا كه در این زمینه می فرماید:
«این دو قطب كه هر دو مأمور آدم سازی هستند، قطب دانشگاه مأمور آدم سازی هست و قطب روحانیت مأمور آدم سازی هست و كارشناس شریف ترین كارهاست برای این كه همان كار انبیاست و مسئولیت شان هم بالاترین مسئولیت هاست؛ برای این كه در این جا همه چیز درست می شود، تمام نظراجانب به این دو قطب دوخته شده است.»
حضرت امام (ره) همان طور كه اشاره گردید برای جلوگیری از تكرار ایام تلخ مجلس در مقطع تاریخی عصر مشروطه، مشورت با روحانیت و طبقه تحصیل كرده و دانشگاهی مشهور به تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی را به مردم توصیه كرده اند:
«علاج واقعه را قبل از وقوع باید كرد والا كار از دست همه خارج خواهد شد واین حقیقتی است كه بعد از مشروطه لمس نموده ایم چه هیچ علاجی بالاتر ووالاتر از آن نیست كه ملت در سرتاسر كشور، در كارهایی كه محول به اوست،بر طبق ضوابط اسلامی وقانون اساسی انجام دهد و در تعیین رئیس جمهور ووكلای مجلس با طبقه تحصیل كرده متعهد و روشن فكر با اطلاع از مجاری امورو غیر وابسته به كشورهای قدرتمند استثمارگر، و اشتهار به تقوی و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت كرده و با علما و ورحانیون باتقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نمایند.»

شرایط نامزدهای اصلح و معیار انتخاب از منظر حضرت امام(ره)

با توجه به اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره)و همچنین در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر تمام امور زندگی مردم وسرنوشت انقلاب اسلامی و با توجه به لزوم حضور آگاهانه مردم در انتخاب اصلح، ضروری است تا نمایی از سیمای یك نماینده مجلس شورای اسلامی ترسیم گردد. كه همگان با تأسی از افكار و اندیشه های حضرت امام (ره) در حفظ و حراست از این ركن ركین نظام دقت لازم را عنایت نمایند چراكه »مجلس خوب مملكت را آباد و مجلس بد ، موجب همه بدبختی ها است« و نباید فراموش كرد كه «اگر اصلح را انتخاب كنید كاری اسلامی می كنید و این یك محكی است برای خودتان كه تشخیص بدهید، انتخاب شمابرای اسلام است یا برای خودتان»
پس مردم باید بعد از تأیید شورای نگهبان از میان افراد موجود، فرد صالح یا اصلح راانتخاب كنند. شرایط نماینده صالح در سخنان حضرت امام (ره) را در عناوین زیر می توان خلاصه كرد:

1 - وفاداری به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی:

بر اساس اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حكومت ایران دارای شكل وماهیت جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی آن را برگزید. همچنین در اصل دوم قانون اساسی بیان گردیده كه جمهوری اسلامی بر پایه توحید و ایمان به خدای تعالی استوار گشته است، پس اعتقاد به اسلام و شناخت، آن به عنوان مكتبی كه در تمام شئون زندگی انسان ها دارای برنامه و هدف است ضروری است و بنابراین وفاداری به احكام آن از شرایط بدیهی واولیه یك نماینده مجلس خواهد بود كه حضرت امام (ره) بدین نكته چنین اشاره می فرماید:
«انتخاب اصلح، یعنی انتخاب فردی كه تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد»
در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) تعارض و شكافی میان اسلام و جمهوری اسلامی نمی توان یافت بلكه سیستم جمهوری اسلامی، نظام عملی و كاربری قوانین اسلام و قرآن است. بنابراین یك نماینده مجلس باید به جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد باشدچنانكه حضرت امام (ره) در سخنان خویش بارها به این نكته اشاره فرموده اند:
«من متواضعانه از شما می خواهم كه حتی الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید... و سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كسانی دهید كه به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احكام نورانی الهی متعهد باشند»
حضرت امام (ره) در كلامی دیگر ضمن توصیه مردم به مطالعه دقیق در سوابق نامزدها، شرایطی را مقرر و انحراف از آن را خیانت به اسلام و كشور تلقی نموده اند:
«ملت مبارز و متعهد با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آراء خود رابه اشخاص دهند كه به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند... انحراف از این امر مهم اسلامی، خیانت به اسلام و كشور است و موجب مسئولیت عظیم است«

2 - التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه:

كسانی كه به مجلس قانون گذاری در نظام اسلامی راه می یابند باید معتقد به نظام ولایتمداری باشند یعنی به اصل ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و آن را رأس هرم مدیریتی نظام بدانند و كلیه اختیارات و شئون حكومتی، اجرایی وتصمیم گیری كه برای پیامبر اكرم و ائمه معصومین متصور است برای ولی فقیه قائل باشند.و مشروعیت نظام اسلامی را در حاكمیت ولایت فقیه بدانند و در طرح ها و تصویب لایحه ها، رهنمودها و راهبردهای رهبری را در نظر داشته باشند و در برابر احكام حكومتی كه بر اساس مصالح نظام ابلاغ می شود عملاً سر تسلیم فرود آورند.
امام در این باره می فرماید:
«ما اوصاف رئیس جمهور و اوصاف وكلایی كه بعد می خواهید ان شاءاللّه تعیین كنید، باید بگوییم و شما خودتان انتخاب كنید و از تفرقه و تفرّق پرهیز كنید...]اصلح[ شخصی است كه تعهد به اسلام دارد، اعتقاد به قوانین اسلامی دارد و درمقابل قانون اساسی، خاضع است و اصل صد و دهم كه ظاهراً راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است نسبت به او، یك همچون شخصی را شماهاخودتان انتخاب كنید و گروه های مردم را هم وادار كنید كه یك همچون شخصی را انتخاب كنند و از تفرقه بپرهیزید.»
بنابراین، اعتقاد و وفاداری به ولی امر، یكی از شرایط زمامداران از دیدگاه امام راحل است كه انتخاب كنندگان باید نسبت به نامزدها در نظر بگیرند.

3- برخورداری از بصیرت و شعور سیاسی و حافظ منافع ملی:
پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و ظهور حاكمیت سیاسی دینی در عرصه جهانی و پی ریزی سیاستی نوین بر مبنای دین، بنیانگزار كبیر انقلاب اسلامی اثبات كردكه می توان در دنیای پرآشوب صنعتی و سیاسی پیچیده و صحنه های تنازع بقاء بین المللی قدم نهاد و در برابر دنیای تزویر سیاستمداران قد علم كرد و خط بطلانی بر فرضیه های سكولاریسم یا جدانگاری دین و سیاست كشیده بنابراین دست اندركاران نظام و به ویژه نمایندگان مجلس ناگزیر از ارتباط با دنیای پرآشوب كنونی هستند و لازمه این كار،برخورداری از خودسازی، بصیرت، زیركی و فهم عمیق در امور سیاسی داخل و خارج كشور می باشد. بر همین اساس امام راحل می فرماید:
«رأی خود را به شخصی كه... دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب و مكتبهای انحرافی و دارای دید سیاسی است بدهید.»
زیرا كه «مجلس امروز مواجه است با دنیای پرآشوب صنعتی و سیاسی پیچیده وفرهنگ های غربی و شرقی و صحنه های تنازع بقاء بین المللی»
حضرت امام (ره) در خصوص نحوه برخورد مردم با ذلت پذیران در عرصه روابطبین المللی فرموده اند:
«هر كس در هر مقام كه خیال سازش با شرق و غرب را داشت، بی محابا وبدون هیچ ملاحظه ای او را از صحنه روزگار براندازید.»
«سیاست نه شرقی و نه غربی را در تمام زمینه های داخلی و روابط خارجی حفظ كنید و كسی را كه خدای نخواسته به شرق و یا به غرب گرایش دارد،هدایت كنید و اگر نپذیرفت او را منزوی نمایید.»
زیرا كه چنین اشخاصی به دلیل عدم اعتقاد و ضعف بنیه اعتقادی به مبانی دینی، دربرابر دشمن مرعوب شده و با هر اشاره و اخمی از سوی دشمن خود را می بازند و اسیرسیاست بازیهای شیطانی می گردند لذا اگر چنین اشخاصی به مجلس نفوذ كنند عزت وافتخار حسینی امت شهید پرور را خدشه دار ساخته و مملكت را ذلیلانه و یك شبه به دشمن می سپارند.
امام راحل در پیام دیگر خویش به مناسبت انتخابات مجلس در زمینه خیرخواهی امت و تقدم مصلحت جامعه بر فرد توصیه نموده اند:
«امید است ملت مبارز، متعهد با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها آراء خود را به اشخاص دهند كه... به خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند، بایدملت شریف بدانند كه انحراف از این امر مهم اسلامی، خیانت به اسلام و كشوراست و موجب مسئولیت عظیم است.»
آن حضرت در فراز دیگری از سخنان خویش اهمیت این ویژگی و شرط مهم راگوشزد نمود و خطاب به ملت مبارز می فرماید:
«من متواضعانه از شما می خواهم كه حتی الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید... و سرنوشت اسلام و كشور را به دست كسانی دهید كه منفعت خود را بر مصلحت كشور مقدم ندارند.»
حضرت امام (ره) در پیامی به مناسبت دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی می فرماید:
«باید ملت شریف بدانند كه اسلام عزیزتر از آن است كه برای هواهای نفسانی وجلب توجه گروهها یا اشخاص پشت به آن نموده و مقاصد فانی خود را برمقاصد عالی و باقی حق تعالی مقدم دارند.»

تعداد مشاهده (1270)       نظرات (2)

نظرات کاربران درباره مقاله "انتخابات مجلس در اندیشه امام خمینی (ره) -چگونه رای بدهیم؟"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید