کلاسها وفعالیتهای فوق برنامه  

كلاسها و فعاليتهاي فوق‌برنامة دبيرستان معلم در سال تحصیلی 96-1395

1- پايگاه تابستاني

نظر به ضرورت ارتباط مستمر و مداوم بين مدرسه و دانش‌آموزان جهت تحقق اهداف آموزشي و پرورشي و استفادة مناسب از ايام فراغت، كلاسهاي تابستاني نيز جزءِ برنامه‌هاي آموزشی و پرورشی مدرسه بوده و هرساله تشكيل مي‌گردد.

 

2- فعاليتهاي پرورشي و فرهنگی

مهمترين بخشهاي فعاليتهاي فرهنگي دبيرستان معلم عبارتند از:

1-5) برگزاري مراسم عبادي نماز جماعت ظهر و عصر برای کلیة پایه‌ها و نماز مغرب و عشاء برای پایة چهارم.

2-5) تهية نشريات و جزوات فرهنگي.

3-5) برگزاري اردو و بازديدهاي هدفمند.

4-5) برگزاري مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي.

5-5) نصب تبليغات و به روز رساني تابلوهاي اعلانات.

6-5) قرائت زيارت عاشورا در روزهاي سه‌شنبه.

7-5) برگزاری مراسم‌های خاص در مناسبتهای ویژة ملی مذهبی و تعظیم شعائر اسلامی.

8-5) ایجاد تشکلهای دانش‌آموزی.

 

3- اردوها و بازديدها

با استعانت از الطاف الهي، برنامة تدويني با اهداف ذيل انجام مي‌گيرد:

1- ايجاد روحية تعاون و همفكري                                2- افزايش حس مسئوليت پذيري                        3- افزايش نشاط جمعي

4- تعميق مطالب علمي، فرهنگي و تاريخي                 5- افزايش روحية صبر و بردباري                         6- كسب تجارب عملي

 

4- همآیش‌های دانش‌آموزی

در راستای یکی از برنامه‌های استراتژیک دبیرستان مبنی بر ارتقای سطح بینش اعتقادی و اجتماعی دانش‌آموزان، این واحد آموزشی در سال تحصیلی 96-1395 اقدام به برگزاری همآیش‌های مختلف خواهد نمود (ریز برنامه‌ها متعاقباً اعلام می‌گردد).

 

5- فعاليتهاي تربيت بدني: فعاليتهاي تربيت بدني به چهار دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

الف- آموزش کلاسیک رشته‌های ورزشی در زنگهای مربوطه.

ب- اعزام دانش‌آموزان جهت استفاده از برنامه‌هاي ورزشي و تفريحي خارج از مدرسه (به طور متناوب).

 ج- شركت دانش‌آموزان در مسابقات مختلف داخل و خارج مدرسه (مسابقات داخلي ويژة دهة فجر، ... و مسابقات منطقه‌اي و يا استاني)

 د- آموزش اوليه ورزش همگانی جهت انجام در خارج از مدرسه و پيگيري فعاليتهاي ورزشي در مدرسه.

 

6- تشكيل جلسات ويژة اوليا

الف) تشكيل جلسات مجمع عمومي انجمن اوليا و مربيان.

 ب) تشكيل كلاسهاي آموزش خانواده.

  ج) تشكيل جلسات پایه‌ای جهت دريافت كارنامه و بحث و تبادل‌نظر پيرامون عملكرد دانش‌آموزان و مسائل مدرسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

7- سنجش و ارزشيابي تحصیلی (انواع آزمونها)

در سيستم ارزشيابي به موارد زير توجه مي‌شود:

1- بررسي ميزان آموخته‌هاي دانش‌آموزان.

2- بررسي تسلط وي به مطالب درسي آموزش داده شده.

3- آشنايي دانش‌آموز با نمونه‌سؤالات آزمونهاي مختلف (داخلي هماهنگ كنكور)

4- بررسي ميزان كاربست مفاهيم و تجزيه و تحليل آن توسط دانش‌آموز.

5- تعيين نقاط قوت و ضعف دانش‌آموز در سرفصلهاي آموزشي.

6- پيگيري مفاهيم آموزشي از طريق شماي كلي درخت يادگيري:

1-6) بخش درك مفاهيم از طريق كلاسهاي آموزشي با طرح درس مشخص و مصوب صورت مي‌گيرد.

2-6) بخش درك مطلب با برگزاري آزمونهاي هفتگي و كوئيزهاي كوتاه‌مدت مورد توجه است.

3-6 بخش تسلط بر مطلب از طريق آزمونهاي دوره‌اي و ميان‌نوبت به ثمر مي‌نشيند.

4-6) بخش مرورمطلب ازروش دوره‌اي دروس در كلاس و آزمونهاي مروري و نگاهي به گذشته استفاده مي‌شود.

5-6) بخش جمع‌بندي از طريق آزمونهاي جامع تستي (گزینة دو) و در صورت نياز در اردوهاي علمي صورت مي‌پذيرد كه نتايجي را دربرخواهد داشت؛ از جمله:

1-5-6) تعيين ميزان درك دانش‌آموزان از مطالب تدريس شده در كلاس.

2-5-6) تعيين نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان در مطالب آموزشي و رفع اشكال در هر مبحث درسي.

 

8- تكاليف درسي

اين تكاليف، فرصتهايي براي يادگيري هستند كه از سوي معلمين تعيين مي‌گردند و لازم است همة دانش‌آموزان به صورت مستمر و جدي و بدون نقص در انجام آن كوشا باشند. ضروريست اولياي محترم با اهميت بيشتري به اين مسئله توجه نمايند. با عنايت به توضيح بالا از مصاديق تكاليف ناقص مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

الف- انجام ندادن و يا همراه نداشتن تكاليف.

 ب- همراه نداشتن وسايل لازم براي هر درس.

 

9- فعالیت‌های آموزشی (خدمات ویژه)

نظر به اینکه یکی از اهداف آموزشی مدرسه، تثبیت یادگیری مطالب ارائه شده به وسیلة کار گروهی در غالب انجام تمارین و مباحثه و رفع اشکال و مطالعة هر درس در پایان فعالیت رسمی همان روز می‌باشد؛ لذا بستری را فراهم نموده‌ایم تا دانش‌آموزان از فعالیت‌های فوق‌برنامه پس از ساعت رسمی مدرسه، از ساعت 15:15 تا 17:30، در روزهای شنبه تا چهارشنبه بهره‌مند گردند.