ساعت ملاقات و تماس تلفنی
جناب آقای کاغذچی
روز های چهارشنبه
ساعت 10 الی 12
* خواهشمندیم کلیه ملاقات های حضوری با هماهنگی قبلی صورت پذیرد *
فایل های لازم