ساعت ملاقات و تماس تلفنی
جناب آقای واقفی
روز های شنبه و دوشنبه
ساعت 9 الی 12
* خواهشمندیم کلیه ملاقات های حضوری با هماهنگی قبلی صورت پذیرد *
فایل های لازم