پيام‌هاي تربيتي ويژه اولياء  
 
پیام های تربیتی دبیرستان ویژه اولیای محترم: این پیام ها در ابتدا و نیمه هر ماه به روز شده و پیام جدید روی سایت قرار خواهد گرفت.