شورای دانش آموزی  

به منظور مشارکت فعال دانش آموزان در امور جاری مدرسه و مطابق با دستورالعملهای ابلاغی، آموزشگاه اقدام به برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی نموده است. جهت برگزاری این اتتخابات، پس از صدور بخشنامه رسمی از جانب اداره آموزش و پرورش، ابتدا شورای مدرسه تشکیل جلسه داده و سازوکارهای اساسی جهت هرچه بهتر برگزار شدن این انتخابات صورت مي گيرد. نماینده دبیرستان با حضور در اداره اقدام به دریافت تعرفه های رأی گیری، پوسترها و دیگر اقلام مربوط به انتخابات کرد. پس از اطلاع رسانی به دانش آموزان جهت نامزدی در این انتخابات، داوطلبین با حضور در دفاتر پایه مربوطه اقدام به نام نویسی کرده و پس از نام نویسی احراز صلاحیت دانش آموزان آغاز شده و بعد از اتمام آن، با نصب اسامی کاندیداها در تابلوها، رسماً فعالیت دانش آموزان جهت تبلیغات آغاز مي‌گردد.

  

        سرانجام، رأی گیری آغاز شده و دانش آموزان هر پایه می بایست از بین کاندیداهای پایه خود 2 نفر را انتخاب کنند. با اتمام رأی گیری بلافاصله شمارش آرا با حضور نمایندگان دانش آموزان آغاز و نتایج جهت اطلاع دانش آموزان در برد نصب مي‌گردد.
 برخی امور انجام شده در زمینه شوراها از قرار زیر است:

 

 ·   انجام تبلیغات به منظور ثبت نام و کاندیداتوری در انتخابات.

·        اعلام اسامی کاندیداها و نصب تبلیغات اعضاء در محوطه آموزشگاه.

·        شمارش آراء و تعیین نمایندگان شورا.

·        اعلام اسامی شورای دانش آموزی به دانش آموزان و منطقه.