تابلوهای اعلانات  

به منظور ارائه پیامهای اخلاقی ، تربیتی ، مذهبی تلاش شده است تا به صورت هفتگی از میان جملات بزرگان و احاديث معصومين و آیات و روایات بخشهایی گلچین و انتخاب شده و با ویراستاری و تایپ مناسب و تکثیر در ابعاد مفید در معرض دید دانش آموزان قرار گیرد.

همچنین با توجه به ضرورت اطلاع رسانی صحیح و به موقع پیرامون آخرین وقایع ایران و جهان ، از بین روزنامه هایی که در حال حاضر منتشر می گردد برخی صفحات و مطالب گلچین شده و در تابلوی مربوطه درج می گردد.

مطالب پس از نصب ، جمع آوری و آرشیو می گردد.