برگزاری کلاس های معرف مذهبی  

یکی از موضوعاتی که در کلاسهای پرورشي آموزشگاه به آن پرداخته شده است ، موضوع درس معارف دینی و احکام می باشد. این کلاسها برای پایه اول متوسطه در طول سال تحصیلی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است در این کلاسها علاوه بر پرداختن به مسئله احکام شرعی به ضرورت انجام واجبات و مسائل عقیدتی ،تاریخ اسلام وبخشی از اصول عقائد نیز پرداخته می شود.