قرآن صبحگاهای  

با نواخته شدن زنگ مدرسه در ساعت 7:15 دانش آموزان با حضور در کلاس آماده ی قرائت قرآن کریم می شوند(به استثنای روز های شنبه که در این روز صبحگاه فرهنگی اجرا می شود). پیش از شروع تلاوت قرآن و جهت آماده شدن دانش آموزان، نوایی از بلندگو پخش شده و با حضور مسئولان هر پایه در کلاس، کتاب های قرآن که بصورت منظم در کتابخانه های موجود در هر کلاس قرار گرفته اند، توسط تعدادی از دانش آموزان توزیع می گردد. سپس قرائت سوره مورد نظر که از قبل مشخص و همراه با تعداد آیه هایی که تلاوت خواهد شد در تابلو اعلانات هر کلاس نصب شده است، آغاز می گردد. دانش آموزان نیز همراه با قاری و بصورت هماهنگ به تلاوت قرآن مشغول می شوند تا با نام و یاد خدا برنامه های خود را آغاز کنند. بعد از پایان تلاوت قرآن کریم، تعدادی از دانش آموزان داوطلبانه اقدام به جمع آوری قرآن ها کرده و آنها را در جای خود بصورت منظم قرار می دهند. این مراسم ساعت 7:30 به اتمام خواهد رسید.